18.01.2008 - Zakończenie programu "Szkoła Równych Szans" w ŁDKiS

fot. Jakub Oleksiuk

  

 

 

 

 

www.zs3losice.pl