26.01.2008 - Spotkanie z p. Piotrem Damulewiczem

 

 

 

   

 

             26 stycznia 2008 roku w ZS nr 3 RCKU im. St. Staszica odbyło się ostatnie z działań projektu ”Szkoła Równych Szans”. Działanie to dotyczyło Klubu Filmowego, który powstał właśnie z inicjatywy pedagogów biorących udział w ww. projekcie:

p. Anny Romaniuk, p. Anny Szczerbickiej, p. Elżbiety Kalickiej, p. Agnieszki Jurczyńskiej. W ramach działania odbyło się spotkanie z aktorem Piotrem Damulewiczem.

            Pan Piotr jest aktorem Białostockim Teatrze Lalek, także wykładowcą w Białostockiej Akademii Teatralnej. Jest też prezesem Okręgowego oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej. Specjalność pana Piotra to aktorstwo lalkarskie i teatr przedmiotu. To jednak nie wszystko, gdyż pan Damulewicz wystąpił również w kilku filmach. Były to np.: w 1998 roku – „U Pana Boga za Piecem” – pop Wasyl i w 2007 roku – „ U Pana Boga w Ogródku” – Batiuszka. Niedawno pan Piotr otrzymał także srebrny medal Gloria Artis.

            Spotkanie z aktorem przebiegało bardzo ciekawie. Młodzież śledziła każde słowo pana Piotra, który z wielką pasją opowiadał o teatrze lalek i nie tylko. Można się było nauczyć i dowiedzieć wielu rzeczy. Nikt się nie nudził.      

Spotkanie rozpoczęło się około godziny 11:00 i trwało nieprzerwanie niemalże do godziny 14:00 . Te kilka godzin minęło nam na anegdotach z życia teatru, niesamowitych opowieściach z planu filmowego, ale też pouczających wypowiedziach dotyczących przemyśleń na temat związków życia i teatru pana Piotra. Wszyscy obecni przekonali się, że pan Piotr to taki sam zwykły, wesoły człowiek jak my.

                                                                                                                                        Urszula Olędzka

 

www.zs3losice.pl