Strona główna Galeria Archiwum O szkole Kontakt

Poczta

Rekrutacja

Projekty edukacyjne

Biblioteka

Teodor Lipecki 

Bez osoby dyrektora Teodora Lipeckiego nie można mówić o oświacie rolniczej w Łosicach, nie można mówić o szkole. Był twórcą szkoły, autorem jej kolejnych sukcesów. To za jego sprawą powstał nowy budynek przy ulicy Radzyńskiej 1.

Pan T. Lipecki urodził się 2 stycznia 1930 roku w Popławach. Ukończył Szkołę Podstawową w Czeberakach. W czasie okupacji opanował materiał I klasy szkoły średniej. Klasy II i III kończył w LO w Łosicach, a klasę IV w LO im. S.Żółkiewskiego w Siedlcach. W 1954 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w LO im. S. Konarskiego w Siedlcach i rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W październiku 1967 roku ukończył studia i otrzymał tytuł inżyniera rolnika, zaś stopień magistra pedagogiki zdobył w 1970 roku.

Pracę w zawodzie nauczyciela T. Lipecki rozpoczął 1 października 1950 roku w Szkole Podstawowej w Czołomyjach, w Wojnowie i Kobylanach. Od 1 listopada 1950 roku do 1965 roku pracował też w Szkole Podstawowej w Czeberakach. Od 1 lutego 1965 roku do 31 sierpnia 1973 r. uczył w  Szkołach Przysposobienia Rolniczego w Huszlewie, Górkach i Kornicy.

W 1973 roku z jego inicjatywy powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Łosicach, której został dyrektorem. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie aż do śmierci. Zmarł 11 czerwca 1998 roku. W latach 1975 -1988, gdy Zasadnicza Szkoła Rolnicza była filią Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej, Teodor Lipecki był zastępcą dyrektora ZSR w Leśnej Podlaskiej.

Za zasługi zmarłemu dyrektorowi Szkoły Rolniczej ufundowano tablicę o następującej treści: „Założycielowi szkoły, długoletniemu dyrektorowi mgr inż. Teodorowi Lipieckiemu wdzięczni nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice.”

Odsłonięcie tablicy, która znajduje się w dolnym holu szkoły, miało miejsce 1 września 1999 roku. Uroczystość poprzedziła msza święta, a odsłonięcia dokonała żona zmarłego – Apolonia Lipecka.

Pan Teodor Lipecki cieszył się ogromnym szacunkiem wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Pozostał w pamięci jako niezapomniany dyrektor, pedagog, jako wspaniały człowiek.

Dla rodziców

Dla uczniów

Plan lekcji

Linki

Profilaktyka zdrow.

 

 

 

Copyright © 2007-2014 Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach