Strona główna Galeria Archiwum O szkole Kontakt

Poczta

Rekrutacja

Projekty edukacyjne

Biblioteka

1 lutego w ZS Nr 3 im. St. Staszica w Łosicach odbyła się międzyszkolna, młodzieżowa debata powiatowa dotycząca bardzo ważnego problemu zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

Debata została przygotowana w ramach kampanii dotyczącej przeciwdziałaniu powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu i Kuratorium Oświaty w Warszawie

we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Łosicach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łosicach,  Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łosicach oraz nauczycielami i uczniami z naszej szkoły.

W debacie wzięli udział przedstawiciele kuratorium, władz powiatowych , policji, straży pożarnej, szpitala, rodziców oraz szkół powiatu łosickiego .

Obecni byli :Zastępca dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Sylwester Różycki, Starosta powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak, wicestarosta Karol Szymaniuk, dziekan dekanatu  łosickiego ks. Kanonik Sławomir Kapitan, Sylwia Osipiuk wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Głos w debacie zabrali kolejno: Anna Dziuban Parol z Poradni PP, Edyta Kowalczyk i Marcin Raczuk z Komendy powiatowej Policji w Łosicach, Ewa Onopiuk z Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej 

W wystąpieniach  podejmowali oni    tematy związane z narkomanią i dopalaczami, przedstawiając problem  z punktu widzenia instytucji, które   reprezentowali.

Pani Psycholog omawiała działanie narkotyków i dopalaczy na zdrowie psychiczne młodego człowieka i przedstawiała sposoby asertywnego radzenia sobie z presją otoczenia , stresem, nudą i problemami współczesnej młodzieży.

Przedstawiciele Policji zaprezentowali negatywne skutki działania różnego rodzaju narkotyków i dopalaczy oraz przedstawili statystyki przestępczości narkotykowej na terenie powiatu łosickiego  i konsekwencje karne z nimi związane.

Przedstawicielka Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zaprezentowała film edukacyjny oraz zachęciła młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie” Szkoła wolna od używek”

Ostatnim punktem debaty był panel dyskusyjny zorganizowany przez opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej U Staszka Justynę Olizaruk-Kordaczuk  i Szkolnego Psychologa Magdę Siwak-Kruzel , która jest jednocześnie opiekunem  Szkolnego Koła Wolontariatu  Aniołki Staszka . Hasło do dyskusji brzmiało:  „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga.... przykłady mądrego wspierania młodzieży poprzez działania lokalne Spółdzielni Uczniowskiej , Szkolnego Wolontariatu i  Psychologa Szkolnego”. Podczas panelu moderatorzy ukazywali w jaki sposób bez narkotyków i dopalaczy można radzić sobie ze stresem, podnosić poczucie własnej wartości, poczuć się ważnym i potrzebnym . Poprzez działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz przedsiębiorczość młodych  nasze ekspertki  - prezes Spółdzielni uczniowskiej Anna Rumik oraz aktywna wolontariuszka Weronika Kosmalska , pokazały  w jaki sposób szukać stymulacji i rozrywki, jak  pomagać innym i jaką wartością są działania młodych na rzecz chorych, słabszych i potrzebujących pomocy w naszym najbliższym otoczeniu. Ekspertami w dyskusji byli również przedstawiciele policji, kościoła, poradni psychologicznej oraz dyrektor naszej szkoły. Nastolatek pragnie przygód, rzeczy nowych i ekscytujących. Lubi ryzyko i nienawidzi nudy. Chce być wolny i niezależny. Nasi eksperci odnieśli się do tego problemu poprzez własne doświadczenia wieloletniej pracy z młodzieżą.

W przerwie uczestnicy debaty mogli skosztować zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli, Barbary Lipskiej i Izabeli Kalińskiej

Kolejnym etapem kampanii było zorganizowanie 12.02.2018 szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców.

Szkolenie przeprowadziła pani Edyta Kowalczyk z Powiatowej Komendy Policji w Łosicach. Poinformowała o odpowiedzialności karnej za używanie i posiadanie środków odurzających oraz zaprezentowała podstawowe i najczęściej stosowane srodki.  W najbliższym czasie przedstawicele policji przeprowadzą spotkania poświęcone tej tematyce z wszystkimi klasami w szkole.

.

 

Dla rodziców

Dla uczniów

Plan lekcji

Linki

Profilaktyka zdrow.

 

 

 

Copyright © 2007-2014 Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach