18.10.2007 :: Wycieczka do Warszawy za najlepszą frekwencję :: 

fot. Anna Michaluk & Kamil Ostapski

 

 

 

 

www.zs3losice.pl